Skip to main content

EU4Lankaran: Avropa İttifaqının Azərbaycanın Lənkəran-Astara iqtisadi rayonuna dəstəyi

Təsvir
Ümumi Məqsəd Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun meyvə-tərəvəz sektorunun rəqabət qabiliyyətini artırmaq və əlavə dəyər yaratmaq yolu ilə regionların iqtisadi cəhətdən sağlam, balanslaşdırılmış və inklüziv artımını təşviq etməklə yanaşı, COVID-19 pandemiyasından zərər çəkmiş iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və bərpası istiqamətində Azərbaycan Hökumətinin səylərini dəstəkləmək. Regional inkişafın daha yaxşı planlaşdırılması və idarə edilməsi və ağıllı ixtisaslaşma strategiyaları üçün Azərbaycan Hökumətinin potensialı gücləndiriləcək.Bu, Lənkəran iqtisadi rayonunun hər bir rayonu üçün rayon səviyyəsinin sosial-iqtisadi və ekoloji diaqnozu hazırlamaqla nail olunacaqdır. Meyvə və tərəvəz üzrə ağıllı ixtisaslaşma strategiyası inkişaf etdiriləcək.Ərazi inkişaf planları tərtib ediləcək və sınaqdan keçiriləcəkdir.Meyvə-tərəvəz sektorunun iştirakçıları arasında əməkdaşlıq və kommunikasiya təkmilləşdirilicək. Meyvə-tərəvəz alt sektorunda əməkdaşlığın və kommunikasiyanın aparıcısı kimi Lənkəran iqtisadi rayonunda tətbiqi kənd təsərrüfatı tədqiqatlarının və smart texnologiya transferi təkmilləşdirilir. Qida təhlükəsizliyi standartlarının təkmilləşdirilməsi hesabına bazara çıxış imkanı artırılır və istehsalçı-alıcı əlaqələri və e-xidmətlər gücləndirilir.
Konkret məqsədi
Layihənin məqsədi, təbii ehtiyatların idarə edilməsində iqlim dəyişikliyi ilə bağlı narahatlıqları nəzərə alan və əks etdirən, həmçinin bu iqtisadi rayona regional profilləşdirməni təqdim edən ərazi inkişafının planlaşdırılması sisteminin təkmilləşdirilməsi, regionda sahibkarlıq və investisiya şəraitinin yaxşılaşdırılması və meyvə-tərəvəz alt sektorunda yerli iqtisadi və icma əməkdaşlıq mərkəzlərinin müasir şəbəkəsinin yaradılmasıdır.
Gözlənilən nəticələr
Nəticə 1: Lənkəran iqtisadi regionunun hər bir rayonu üçün rayon səviyyəsində sosial-iqtisadi və ekoloji diaqnostika aparılmalı və rayonun icmalı və xüsusiyyətləri ilə profil hazırlanmalıdır.
Nəticə 2: Ərazi inkişaf planlarının təməli kimi meyvə-tərəvəz alt sektoru üçün ağıllı ixtisaslaşma strategiyası işlənib hazırlanmalıdır.
Nəticə 3: Lənkəran iqtisadi regionu və onun altı rayonu üzrə Ərazi İnkişaf Planları işlənib hazırlanmalı və sınaqdan keçirilməlidir.
Layihə sənədləri
Layihə xəritəsi
Farmers Awareness Raising Breakfast
LAYIHƏ HAQDA ƏTRAFLI MƏLUMAT
Azərbaycan
Prioritet sahə:
Səlahiyyətləndirən tərəfdaşlıq
Alt sektor:
Dövlət administrasiyasının islahatı
Mövzular:
Kənd təsərrüfatı, Yerli inkişaf, COVID-19
Layihənin statusu:
Davam edir
Başlama tarixi:
01.09.2021
Bitmə tarixi:
31.10.2024
Sosial media:

Aİ Layihə nömrəsi:
11845