Azərbaycanda məhkəmə sisteminin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılması

Təsvir
Layihənin ümumi məqsədi Azərbaycanda məhkəmə sisteminin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılması və məhkəmə qərarlarının icrasının yaxşılaşdırılması yolu ilə məhkəməyə müraciət edənlərin ədalət mühakiməsinə nail olmaları üçün mövcud imkanların daha da yaxşılaşmasını təmin etməkdir.
Layihənin gözlənilən nəticələri aşağıdakılardır:
- CEPEJ-in alətlərinin dövlət səviyyəsində tətbiqi yolu ilə Azərbaycan məhkəmələrinin işinin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılması;
- Məhkəmə qərarlarının icrası sisteminin hüquqi və institusional cəhətdən müasirləşdirilməsi və icra prosedurlarında iştirak edən qurumların potensialının gücləndirilməsi vasitəsilə qərarların icrasının təkmilləşdirilməsi.
Konkret məqsədi
Layihəyə iki əsas fəaliyyət sahəsi daxildir:
- CEPEJ-in alətlərinin milli səviyyədə tətbiqi yolu ilə Azərbaycan məhkəmələrinin işinin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılması;
- Məhkəmə qərarlarının icrası sisteminin hüquqi və institusional cəhətdən müasirləşdirilməsi və icra prosedurlarında iştirak edən qurumların potensialının gücləndirilməsi vasitəsilə qərarların icrasının təkmilləşdirilməsi.
Gözlənilən nəticələr
- CEPEJ-STAT məlumat bazasının konsepsiyası əsasında məhkəmə statistikasına ictimaiyyətin çıxış əldə etməsinə imkan verən alətlər barədə biliklərin və məlumatlılığın artırılması;
- Siyasətin müəyyənləşdirilməsi və idarəetmə məqsədləri üçün məhkəmə statistikasının toplanması və təhlili üzrə biliklərin və texniki bacarıqların artırılması;
- Səmərəliliyin və istifadəçi məmnunluğunun artırılması məqsədilə Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən müasir idarəetmə metodlarının və alətlərinin tətbiq edilməsi;
- Məhkəmə qərarlarının icrasına dair qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi məqsədilə ekspertlər tərəfindən tövsiyələrin verilməsi;
- Məhkəmə qərarlarının icrası prosedurlarına və bu sahədə işlərin idarə olunmasına dair Avropanın qabaqcıl təcrübələri barədə dövlət səviyyəsində maraqlı subyektlər arasında biliklərin və məlumatlılığın artırılması.
Layihə xəritəsi
Foto qalereya
PROJƏ ƏTRAFLI MƏLUMAT
Azərbaycan
Prioritet sahə:
Qoruyan tərəfdaşlıq
Alt sektor:
Dövlət idarəçiliyi və dövlət administrasiyası
Mövzular:
Səmərəli idarəçilik, Ədliyyə
Layihə Vəziyyəti:
Davam edir
Başlama tarixi:
01.03.2019
Bitmə tarixi:
31.08.2022
İcraçı Təşkilat:
CONSEIL DE L'EUROPE
Aİ-nin maliyyə dəstəyi (avro ilə):
€666 080
AB Layihə nömrəsi:
399-648
Bu səhifədə verilən məlumat Məsuliyyətdən imtina və Şəxsi məlumatların qoruması ilə tənzimlənir. © Avropa İttifaqı 2021