"Azərbaycanda ali təhsil sisteminin gücləndirilməsinə dəstək" Tvinninq layihəsi

Təsvir
Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın ali təhsil sistemini xüsusi bacarıqlara əsaslanan təhsil yanaşmasına uyğunlaşdırmaqla daha da inkişaf etdirməkdir. Layihənin digər məqsədlərinə eləcə də Təhsil Nazirliyi, ali təhsil müəssisələri və Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən Avropa Ali Təhsil Məkanının prinsiplərinin, mexanizmlərinin, alətlərinin və siyasətlərinin davamlı tətbiqi sahəsində potensialının artırılması və tələbəyönümlü sistemə keçidin dəstəklənməsi məqsədi ilə davamlı icra və tətbiq prosesinin təmin edilməsi daxildir.
Konkret məqsədi
- Bolonya prosesinin icrası istiqamətində əldə edilmiş irəliləyişin müsbət qiymətləndirilməsi;
- Təhsil Nazirliyi, ali təhsil müəssisələri və Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin Avropa Ali Təhsil Məkanının prinsipləri, mexanizmləri, alətləri və siyasətləri, eləcə də tələbəyönümlü yanaşma konsepsiyası sahəsində təlimləndirilməsi;
- Xüsusi bacarıqlara hesablanmış təhsil yanaşmasının qabaqcıl Avropa təcrübəsinə uyğun olaraq tətbiqi sahəsində proseslərin və metodologiyaların benefisar ölkənin konktekstinə uyğun olaraq hazırlanması və sınaqdan keçirilməsi;
- Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin öz fəaliyyətini Avropa Ali Təhsil Məkanında Keyfiyyət Təminatı üzrə Standartlar və Təlimatlara uyğun qurmasının təmin edilməsi üçün Agentliyin bu sahədə potensialının artırılması.
Gözlənilən nəticələr
Layihə çərçivəsində seçilmiş Milli Təhsil Standartlarının səlahiyyətlərə əsaslanan yanaşmanı əks etdirməsi məqsədilə yenidən hazırlanması;
- Prioritet sektorlar üzrə pilot təhsil proqramlarının tələbələrə əsaslanan yanaşmanı əks etdirməsi məqsədilə yaxşılaşdırılması;
- Təhsil proqramlarının tələbələrə əsaslanan yanaşmanı əks etdirməsi məqsədilə keyfiyyət təminatı sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi;
- Hüquqi-normativ bazaya düzəlişlərə dair tövsiyələrin verilməsi.
Layihə xəritəsi
Foto qalereya
PROJƏ ƏTRAFLI MƏLUMAT
Azərbaycan
Prioritet sahə:
Qoruyan tərəfdaşlıq, Yaradan tərəfdaşlıq
Alt sektor:
Dövlət idarəçiliyi və dövlət administrasiyası, Təhsil, tədqiqat və innovasiyalar
Mövzular:
Səmərəli idarəçilik, Təhsil
Layihə Vəziyyəti:
Tamamlandı
Başlama tarixi:
13.04.2018
Bitmə tarixi:
12.07.2020
İcraçı Təşkilat:
France Educational International, European Social Fund Agency, Academic Information Center
Aİ-nin maliyyə dəstəyi (avro ilə):
€1 200 000
AB Layihə nömrəsi:
395-401
Bu səhifədə verilən məlumat Məsuliyyətdən imtina və Şəxsi məlumatların qoruması ilə tənzimlənir. © Avropa İttifaqı 2021