Skip to main content

Aİ-nin Sağlamlığın Qorunmasına dair Təşəbbüsü

Təsvir
Aİ-nin Sağlamlığın Qorunmasına dair Təşəbbüsü yoluxucu xəstəliklərlə bağlı problemlərin qarşısının alınması və nəzarəti üçün regional səriştəli işçi qüvvəsinin formalaşdırılması, eləcə də sağlamlıq sahəsində təhdidlər ilə mübarizə üçün regional əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi daşıyır.
Konkret məqsədi
Layihənin ümumi məqsədi Aİ-nin qonşu ölkələrinin vətəndaşlarını yoluxucu xəstəliklərlə bağlı transsərhəd təhlükələrdən qorumaqla sağlamlığın qorunmasına töhfə verməkdir.

Xüsusi məqsədlər aşağıdakılardır:
- Sağlamlıq sahəsindəki təhdidlər ilə mübarizə aparmaq üçün tərəfdaş ölkələrin bacarıqlarının və institusional tənzimləmələrinin gücləndirilməsi.
- Məlumat, qabaqcıl təcrübə və öyrənilmiş dərsləri paylaşmaqla sağlamlığın qorunması sahəsindəki ümumi təhdidlər üzrə Aİ və tərəfdaş ölkələr arasında transsərhəd əməkdaşlığın dəstəklənməsi.
Gözlənilən nəticələr
- Sahə Epidemiologiya Təlim Proqramı (FETP) kimi MediPIET-in davam etdirilməsi və gələcək inkişafı.
- Yoluxucu xəstəliklərlə bağlı təhdidlərin effektiv qiymətləndirilməsi, aşkar edilməsi, onlarla mübarizə və qarşısının alınması üçün daha güclü sistemlər və bacarıqlar tələb olunur.
- ECDC-nin işinə tərəfdaş ölkələrin mütərəqqi inteqrasiyası.
- Hazırlıq, mübarizə tədbirləri və fövqəladə hallar üzrə əməliyyatlarda regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi.

Fəaliyyətlər müxtəlif iş paketləri ətrafında təşkil edilir.

İşçi qüvvəsi yönümlü potensialın yaradılması:
- Təlim resurslarının və ehtiyaclarının təhlili.
- Ölkələrdə sahə epidemiologiyası sahəsində potensialın dəstəklənməsi üçün ardıcıl iki qrup tələbələrin hazırlanması.
- Hesabatlılığı təşviq etmək və təhsilin keyfiyyətini saxlamaqla MediPIET şəbəkəsinin gücləndirilməsi;
- Mövcud ECDC onlayn platformalarından istifadə etməklə MediPIET öyrənmə modullarının rəqəmsallaşdırılması.
- Tərəfdaş ölkələrdə təlim kaskad effekti yaratmaqla davamlılığın artırılması.

Epidemioloji məlumatlar, risklərin qiymətləndirilməsi, hazırlıq və mübarizə tədbirləri:
- ECDC prosedurları və metodologiyalarına uyğun olaraq tərəfdaş ölkələrin potensialının qiymətləndirilməsinin aparılması.
- Tərəfdaş ölkələrdə epidemioloji vəziyyətin araşdırılması.
- Tərəfdaş ölkələrin ekspertlərinə risklərin hərtərəfli qiymətləndirməsini aparmaq imkanının yaradılması.
- İctimai səhiyyə ilə bağlı fövqəladə hallarla mübarizə üçün hazırlıq və uyğunluğun təkmilləşdirilməsi.

ECDC sistemlərinə inteqrasiya, bilik mübadiləsi və şəbəkələrin qurulması:

- Tərəfdaş ölkələrin ECDC sistemlərinə və alətlərinə inteqrasiyası.
- İctimai səhiyyə funksiyaları üzrə milli koordinasiya orqanlarının illik ECDC iclaslarında müşahidəçi statusunun verilməsi.
- İctimai səhiyyə ilə bağlı mövzularda biliklərin paylaşılması.

Layihə xəritəsi
Foto qalereya
LAYIHƏ HAQDA ƏTRAFLI MƏLUMAT
Regional
Prioritet sahə:
Yaşıllaşdıran tərəfdaşlıq, Qoruyan tərəfdaşlıq
Alt sektor:
Səhiyyə, Transsərhəd əməkdaşlıq və sərhədlərin idarə edilməsi
Mövzular:
Səhiyyə, Transsərhəd əməkdaşlıq
ŞT ölkələri:
Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna
Layihənin statusu:
Davam edir
Başlama tarixi:
01.01.2020
Bitmə tarixi:
31.12.2024
Sosial media: