Skip to main content

Dad gəmisi

30/04/2021

Dad gəmisi – bütün dünya mədəniyyəti və adət-ənənələrinin bir hissəsi olan və yox olmaq təhlükəsi qarşısında qalan qidalar üzrə onlayn kataloqdur. Yaradılmasında əsas məqsəd biomüxtəlifliyi qorumaq, itmək və unudulmaq üzrə olan məhsullara cəmiyyətin diqqətini cəlb etməklə yaşatmaqdır. Azərbaycan üzrə 31 məhsul artıq bu kataloqa daxil edilmişdir.