Transfer qiymətlərinin müəyyən edilməsi və vergidən yayınma hallarına qarşı tədbirlərin işlənib hazırlanmasında Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə dəstək

Layihənin təsviri

On the 17th of May 2020, the EU funded Twinning Project “Support to the Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan in Transfer Pricing and developing Anti-Tax Avoidance Measures” between Greece and Azerbaijan, which run from 17 January 2018, was concluded, after 28 months of intensive work. The Twinning Project was implemented by the State Tax Service under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan, the Independent Authority of Public Revenue of the Republic of Greece and the Centre of International and European Economic Law (CIEEL). The aim of the Project was to provide assistance to State Tax Service of the Republic of Azerbaijan concerning the introduction and implementation of an efficient Transfer Pricing Legislation and Transfer Pricing Auditing and to support the State Tax Service under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan in aligning Transfer Pricing legislation with European standards and in establishing resources for best practice auditing processes.

Gözlənilən nəticələri

Transfer dəyəri üzrə qanunvericiliyin Avropa İttifaqı standartlarına uyğunlaşdırılması və audit prosesləri üçün effektiv resursların yaradılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə dəstək verilməsi nəzərdə tutulub.

Konkret məqsədi

– Transfer dəyəri üzrə qanunvericiliyinin Avropa İttifaqı standartlarına uyğun hazırlanması;
– Transfer qiymətləndirməsi sahəsində “Qiymətlərin əvvəlcədən müəyyən edilməsi” və “Qarşılıqlı Razılaşma Prosedurları” sisteminin hazırlanması;
– Avropa İttifaqı standartlarına uyğun olaraq transfer qiymətləndirməsinin tənzimlənməsi sahəsində inzibati nəzarət mexanizmlərinin yaradılması və bu sahədə Vergilər Nazirliyinin institusional potensialının artırılması.

Project documents

Layihə fəaliyyətlərinin xəritəsi

* Xəritədə yerlər təxmini göstərilir, yer dəqiq olmaya bilər

Gallery


Independent authority for Public Revenue; Centre of International and European Economic Law (CIEEL)

LAYİHƏ MƏLUMATLARI

Bu səhifədə verilən məlumat Məsuliyyətdən imtina və Şəxsi məlumatların qoruması ilə tənzimlənir. © Avropa İttifaqı 2021