Qəbələ, İsmayıllı və Qax rayonlarında turizm və kənd təsərrüfatı sahələrində duala bənzər peşə təhsili və təlimi pilotlarının yaradılması (ED VET layihəsi)

Layihənin təsviri

“Establishing dual–like vocational education and training (VET) pilots in agriculture and tourism in Gabala, Ismayilli and Gakh districts” (ED VET) project is co-funded by the European Union and German Federal Ministry of Economic Cooperation, and being implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH with the duration from September 2017 to June 2020. The pilot project aims at increasing attractiveness and labour-market relevance of VET in the fields of agriculture and tourism through implementing German dual-like VET approach.
The overall objective of the project is to foster a transition from a supply-driven to a demand-driven VET. Particularly, this will be achieved through supporting three VET centres in establishing sound and enduring linkages with the private sector, introducing labour-market oriented curricula and practical learning phases, as well as capacities building of educational staff with close cooperation with employers.

Gözlənilən nəticələri

Layihənin xüsusi məqsədi Qəbələ, İsmayıllı və Qax rayonlarındakı 3 PTT mərkəzində kənd təsərrüfatı və turizm sahəsində duala bənzər PPT pilotlarının yaradılmasıdır.

Konkret məqsədi

– 3 peşə mərkəzinin strateji mövqe sənədi hazırlanıb;
– 3 peşə mərkəzi ilə özəl sektor arasında (ikili tipli VET ilə) strateji tərəfdaşlıq (duala bənzər PTT üzrə) qurulub;
– 3 peşə mərkəzi üçün 2 sektor üzrə əmək bazarının ehtiyacına uyğun səriştəyə əsaslanmış kurikulum və tədris materialları hazırlanaraq sınaqdan keçirilib;
– Gələcək sahibkarlar və həssas qruplar üçün ehtiyaca uyğun PTT təlimləri hazırlanıb;
– PTT mərkəzlərinin rəhbər və inzibati şəsxləri, müəllim və usta-təlimçi heyəti, habelə özəl sektor təlimatçılarının bacarıqları artırılıb;
– PTT üzrə təşviqat strategiyasının hazırlanması və tətbiq edilməsi, öyrənilmiş dərslər milli/beynəlxalq səviyyədə yayılıb.

Project documents

Layihə fəaliyyətlərinin xəritəsi

* Locations on the map are indicative and may not reflect precise location.

Gallery


DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH

LAYİHƏ MƏLUMATLARI

 • Prioritet istiqamət:

 • Regionlar: Mountainous Shirvan; Shaki-Zaqatala

 • Layihənin növü:

 • Bağlanğıc tarixi: 2017-09-01

 • Bitmə tarixi: 2020-06-30

 • İcraçı təşkilat:
  DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH

 • Aİ-nin maliyyə dəstəyinin miqdarı:
  €1 980 000
 • Aİ layihəsinin nömrəsi:
  387-252
Bu səhifədə verilən məlumat Məsuliyyətdən imtina və Şəxsi məlumatların qoruması ilə tənzimlənir. © Avropa İttifaqı 2021