Aqrar məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi

Təsvir
Layihə aqrar məşğulluğun inkişafı üçün dəyər zəncirlərinin vacibliyini qəbul edir və buna görə məsləhət xidmətlərinin kənd təsərrüfatı emalı sektorunun (təsərrüfatda və ya təsərrüfatdan kənar) ehtiyaclarını, habelə ilkin istehsalı dəstəkləmək imkanına malik olmasını təmin edir.

Layihə həmçinin kənd təsərrüfatı sahəsində kənd yerlərinin iqtisadi, sosial və ekoloji dayanıqlılığı ilə ayrılmaz surətdə bağlıdır və buna görə də kənd icma qrupları və müəssisələri, orta və kiçik miqyaslı fermerlər, eləcə də kəndlərdəki kiçik sahibkarlar və fərdi təsərrüfatlar, sahibkar gənclər və qadınlar da daxil olmaqla kənd cəmiyyətinin bütün sahələrini Layihədə fəal iştirak etməli olan benefisiarlar olaraq qəbul edir.
Konkret məqsədi
Layihənin məqsədi kənd təsərrüfatı sektorunda mövcud və gələcək problemlərə daha yaxşı cavab verən və nəticədə kənd həyatını yaxşılaşdıra biləcək aqrar biliklərin artırılmasına davamlı dəstək xidməti üçün strategiya və effektiv əməkdaşlıq tətbiqetmə çərçivəsinin işlənib hazırlanmasında hökumətin səylərini dəstəkləməkdir.
Gözlənilən nəticələr
Dayanıqlı aqrar məsləhət xidməti üçün müştərək qaydada işlənib hazırlanmış və istifadəyə verilmiş beşillik strategiya və effektiv birgə icra çərçivəsi; Kənd təsərrüfatı sahəsində aqrar məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi üzrə təkmilləşdirilmiş və istifadəyə verilmiş sistem; Dövlət və özəl sektorlar da daxil olmaqla, aqrar məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi üçün təkmilləşdirilmiş əməkdaşlıq şəbəkələri.
Layihə xəritəsi
Foto qalereya
PROJƏ ƏTRAFLI MƏLUMAT
Azərbaycan
Prioritet sahə:
Qoruyan tərəfdaşlıq
Alt sektor:
Dövlət idarəçiliyi və dövlət administrasiyası
Mövzular:
Səmərəli idarəçilik, Kənd təsərrüfatı
Layihə Vəziyyəti:
Davam edir
Başlama tarixi:
01.11.2019
Bitmə tarixi:
31.01.2022
İcraçı Təşkilat:
Food and Agriculture Organization – United Nations, Azerbaijan
Aİ-nin maliyyə dəstəyi (avro ilə):
€1 600 000
AB Layihə nömrəsi:
409-167
Bu səhifədə verilən məlumat Məsuliyyətdən imtina və Şəxsi məlumatların qoruması ilə tənzimlənir. © Avropa İttifaqı 2021