Müəllimlərin inklüziv təhsil sahəsində bacarıqlarının artırılması

Layihənin təsviri

The project is being implemented in the framework of a program “Modernizing the Education System in Azerbaijan through the involvement of Civil Society and the Introduction of Inclusive Education” funded by the EU.

The overall objective of the Action is to improve teaching capacity and management, pedagogical resources and policies for an inclusive education system in select regions of Azerbaijan. The focus regions of the Action are Sheki, Agjabedi, Guba, Shamakhi, Jalilabad and Baku.

More than 1000 primary school teachers, 400 university teachers, more than 2000 university students, as well as 250 school principals will benefit from the activities within the project.

Gözlənilən nəticələri

– Müəllim hazırlığı kurrikulumunun, dərsliklərin, kurs və tədris materiallarının təkmilləşdirilməsi və modernləşdirilməsi;
– İbtidai sinif müəllimləri və əlilliyi olan uşaqlara dəstək olan digər mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi;
– İbtidai sinif müəllimləri və digər yardımçı heyət üçün resurs mövcudluğunun təmin edilməsi;
– Əhatəli təhsil sistemi üçün münbit şəraitin yaradılması, normativ baza və siyasətin təkmilləşdirilməsi.

Konkret məqsədi

– Müəllim hazırlığı kurikulumu, dərsliklər, kurslar və tədris materialları hazırlanıb və müasirləşdirilib;
– Təhsildə xüsusi ehtiyacları/əlilliyi olan uşaqlara dəstək vermək məqsədilə ibtidai təhsil müəllimlərinin və digər mütəxəssislərin bacarıq və bilikləri təkmilləşdirilib;
– İbtidai təhsil müəllimləri və digər köməkçi heyət üçün resurs mövcudluğu təmin edilib;
– Əhatəli təhsil sistemi üçün əlverişli mühit, qanunvericilik bazası və proqramlar təkmilləşdirilib.

Project documents

Layihə fəaliyyətlərinin xəritəsi

* Locations on the map are indicative and may not reflect precise location.

Gallery


“Regional Development” Public Union; LOCAL GOVERNANCE ASSISTANCE PUBLIC UNION, Azerbaijan; Research of Social Rights PU

LAYİHƏ MƏLUMATLARI

 • Prioritet istiqamət:

 • Regionlar: Absheron; Lankaran; Guba-Khachmaz; Yukhari-Karabakh; Mountainous Shirvan; Shaki-Zaqatala

 • Layihənin növü:

 • Bağlanğıc tarixi: 2018-05-07

 • Bitmə tarixi: 2020-09-07

 • İcraçı təşkilat:
  “Regional Development” Public Union; LOCAL GOVERNANCE ASSISTANCE PUBLIC UNION, Azerbaijan; Research of Social Rights PU

 • Aİ-nin maliyyə dəstəyinin miqdarı:
  €629 770
 • Veb səhifə:
  www.inkluzivtehsil.az

 • Aİ layihəsinin nömrəsi:
  397-169
Bu səhifədə verilən məlumat Məsuliyyətdən imtina və Şəxsi məlumatların qoruması ilə tənzimlənir. © Avropa İttifaqı 2021