“Mətbəxdən Biznesə Doğru” qida məhsullarının təşviqi və qadınların imkanlarının gücləndirilməsi fəaliyyəti

Layihənin təsviri

The project will exploit the potential of local food heritage by improving urban/rural communication and linkages, enhancing branding and marketing skills, establishing Baku-based food heritage hub – Women Café “Cici-Baci” (Jiji-Baji), that will also serve as an absolutely innovative and unique women empowerment platform for supporting female agripreneurs, promoting authentic signature food recipes from 50 regions of Azerbaijan and stimulating women’s solidarity and networking.
The Women Café will promote local food heritage and the entire brand book of the Women Café will be intertwined with that ideological concept. Moreover, the Women Café will act as the Hub for local food producers, small family farms, female agripreneurs, food chain actors as well as touristic service providers, journalists and advisory services to connect them with relevant food actors and stakeholders as well as promote their products and business ideas to diverse range of public.

Gözlənilən nəticələri

Layihənin spesifik məqsəd Azərbaycanda qadınların kənd təsərrüfatında iştirakının gücləndirilməsi vasitəsilə orijinal yerli qida irsini təbliğ etməkdir.

Konkret məqsədi

– Kənd təsərrüfatında çalışan qadınları gücləndirmək, yerli orijinal yemək reseptlərini təbliğ etmək və qadınların həmrəyliyini və şəbəkəsini dəstəkləmək üçün Bakıda qida irsini təbliğ edən mərkəz – “Cici-bacı” Qadın Kafesi yaradıldı;
– Azərbaycanın 50 rayonunda yerli qida istehsalı ilə məşğul olan minimum 220 nəfər hədəf sahibkarda, qida zəncirində çalışanlarda, biznes assosiasiyalarında oxşar təcrübənin yayılması üçün bilik və bacarıqlar artırıldı;
– Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan minimum 100 nəfər qadın sahibkarın daha çox gəlir əldə etməsi üçün və Azərbaycanda qadınların biznes icmasına qatılması üçün onların bilik və bacarıqları artırıldı.

Layihə fəaliyyətlərinin xəritəsi

* Locations on the map are indicative and may not reflect precise location.

Gallery


Women’s Association for Rational Development (WARD)

LAYİHƏ MƏLUMATLARI

Bu səhifədə verilən məlumat Məsuliyyətdən imtina və Şəxsi məlumatların qoruması ilə tənzimlənir. © Avropa İttifaqı 2021