Azərbaycanın kənd bölgələrində davamlı mikro sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi

“Azərbaycanın kənd bölgələrində davamlı mikro sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi ”(ADSMIRRA) Layihəsi 2018-2021-ci illər ərzində Gəncə-Qazax, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala və Aran iqtisadi rayonlarında Azərbaycan Mikromaliyyə Birliyi (AMFA) tərəfindən həyata keçirilir. Ümumilikdə, 510 nəfər (% 64 qadın və% 36 kişi) Layihə fəaliyyətindən faydalanmışdır. Layihə fəaliyyəti, ölkənin yeni kənd yerlərində 37 yeni fəaliyyətə başlamağa, 76 mikro müəssisənin genişləndirilməsinə və 125 iş yerinin açılmasına dəstək oldu, 202 ailə aylıq gəlirlərini artırdı, 3 kənd kooperativi yaradıldı.

Bu səhifədə verilən məlumat Məsuliyyətdən imtina və Şəxsi məlumatların qoruması ilə tənzimlənir. © Avropa İttifaqı 2021